Vanliga frågor om dödsbo i Stockholm

Måste jag tömma dödsboet själv?

En vanlig fråga som ställs bland kvarlevande efter ett dödsfall är, vad kostar tömning av dödsbo? Det är givetvis inte det första som kommer till tankarna efter att en närstående har gått bort. Tyvärr är det en fråga som måste besvaras efter att den inledande sorgen har lagt sig, och arbetet med det efterlämnade ska påbörjas. Flera av de nödvändigheter som uppstår kan begravningsbyrån hjälpa till med. En av de tjänster som de inte är behjälpliga med är tömning av dödsboet. Som tur är behöver du inte göra det själv. Det finns städfirmor likväl som flyttfirmor som säljer dessa tjänster.

Är det krävande att tömma ett dödsbo?

Det är tyvärr tidskrävande, och ibland jobbigt rent känslomässigt, att städa ur ett dödsbo. Oavsett om den avlidna har bott i en bostad som ägdes, eller i en hyresbostad, krävs det arbete för att vidareförmedling. En bostadsrätt, eller en villa, måste förberedas för vidareförsäljning. Det är något som inkluderar att överflödiga och privata ägodelar tas åt sidan och mäklarfotografen gör sitt. Även vid de fall där den avlidne bott i hyresrätt krävs i stor del samma arbete. För att klara kontrollen måste lägenheten tömmas och städas ur noggrant.

Är utförandet standardiserat?

Det har tidigare funnits en misstro, främst baserad på missförstånd, mot att använda dessa tjänster. De olika firmorna kunde skjuta över ansvar mot varandra. Men eftersom det ligger i allas intresse att tömningen av dödsboet ska gå smidigt, återfinns nu standardiserade check-listor.

Vem betalar tömning av dödsbo?

Vem som betalar en flyttstädning varierar från fall till fall. Kostnaden kan delas upp bland de anhöriga. Men en annan potentiell lösning kan vara att använda de likvida medel som eventuellt finns i dödsboet. Kanske finns det kapital på bankkonton som kan användas. En fråga som ofta dyker upp hos de kvarlevande är om det finns sätt att minska kostnaderna. Om en flyttfirma används, tänk på att ta in många offerter för att hitta det bästa erbjudandet.

Ytterligare ett sätt som många föreställer sig kan användas för att reducera utgifterna vid anlitande av städhjälp är skatteavdrag. Men, är det möjligt att göra avdrag på deklarationen för denna typ av tjänster?

Kan jag göra avdrag på deklarationen?

I samband med att den borgliga regeringen tillträdde 2008 infördes de omdebatterade skatteavdragen rut och rot. Dessvärre låter Skatteverket meddela att det inte alltid går att göra avdrag vid reklamationen. Så här står det på deras hemsida.

Dödsboet kan bara få skattereduktion för rot- eller rutarbete som har utförts före dödsfallet. Observera att inte heller efterlevande barn kan få skattereduktion för arbete som har utförts i förälders bostad efter dödsfallet.

Vad kostar tömning av ett dödsbo?

Att säga vad det kostar att tömma en fastighet efter att en person har avlidit är svårt att säga. Det varierar beroende på flera olika parametrar. Det är därför bra att begära in offerter och jämföra marknadens aktörer för att hitta det erbjudande som passar dig bäst.